Je bent hier > Home > Stage Informatie

STAGE INFORMATIE

FITNESSTRAINER A & B

Stage Informatie

Stagevoorwaarden en Portfolio Fitnesstrainer A

Het regelen van een stageplek

Je hebt de mogelijkheid om zelf een stagebedrijf uit te zoeken die voldoet aan onderstaande voorwaarden. Indien je een geschikte stageplek hebt gevonden kun je de stage-overeenkomst via jouw persoonlijke online leeromgeving aanvragen en laten invullen. Meer informatie hierover is ook te vinden in de informatiebrief die je ontvangt nadat je je hebt ingeschreven. 
 
Het is raadzaam om tijdig op zoek te gaan naar een stageplek. 
Mocht het je niet lukken om een stageplek te vinden of mocht je een vraag hebben over de stage, dan adviseren wij je een mail te sturen naar ons stage- en examenbureau (examenbureau@start2move.nl) of telefonisch contact op te nemen met je persoonlijke carrièrecoach. 

Stage-eisen Fitnesstrainer A:  
 • Deelopdrachten 1 t/m 5 moeten uitgevoerd kunnen worden (zie Handleiding portfolio Fitnesstrainer A). 
 • Deskundige begeleiding (stagebegeleider minimaal Fitnesstrainer A of gelijkwaardig gediplomeerd en bij voorkeur enkele jaren ervaring). 
 • Structurele begeleiding (stagiaire dient boventallig te zijn en dient voldoende begeleiding te ontvangen). 
 • Tijdens de opleiding moet het mogelijk zijn om minimaal 40 uur stage te lopen (Fitnesstrainer Spoed minimaal 25 uur). Het is raadzaam om meer uren stage te lopen om ervaring op te doen. 
 • De stageplek is bij voorkeur door NL Actief erkend. Deze erkenning heeft de voorkeur, maar is niet noodzakelijk. 
 • Het stagebedrijf ontvangt een stageovereenkomst ingevuld door de stagiair(e). 
Portfolio  

Een belangrijk werkgebied in de fitnesssector is het werken als basis fitnesstrainer/-instructeur in een fitnesscentrum. Om het werk als lesgever goed uit te kunnen voeren dient een aanstaand fitnessinstructeur zich eerst te oriënteren op het werkveld. Het portfolio dat de examenkandidaat maakt, geeft een beeld van wat er allemaal komt kijken bij het werken als basis
fitnessinstructeur in een fitnesscentrum. Dit examenonderdeel toetst of de kandidaat in het werkveld op niveau 3 actief werkzaam kan zijn.
 
Download: Handleiding portfolio Fitnesstrainer A   
 

Stagevoorwaarden en Portfolio Fitnesstrainer B

Het regelen van een stageplek

Je hebt de mogelijkheid om zelf een stagebedrijf uit te zoeken die voldoet aan onderstaande voorwaarden. Indien je een geschikte stageplek hebt gevonden kun je de stage-overeenkomst via jouw persoonlijke online leeromgeving aanvragen en laten invullen. Het is raadzaam om tijdig op zoek te gaan naar een stageplek.

Mocht het je niet lukken om een stageplek te vinden of mocht je een vraag hebben over de stage, dan adviseren wij je een mail te sturen naar jouw persoonlijke carrièrecoach of telefonisch contact op te nemen met ons kantoor.

Stage-eisen Fitnesstrainer B
 • Noodzakelijk: je moet de mogelijkheid krijgen om een klant 1 op 1 te begeleiden. Deelopdracht 1 t/m 7 gaan over deze 1 op 1 begeleiding en moeten uitgevoerd kunnen worden.
 • Deskundige begeleiding (stagebegeleider minimaal Fitnesstrainer B of gelijkwaardig gediplomeerd en bij voorkeur enkele jaren ervaring).
 • Structurele begeleiding (bij voorkeur dient de stagiaire boventallig te zijn en voldoende begeleiding te ontvangen).
 • Tijdens de opleiding dient minimaal 25 uur stage te kunnen worden gelopen die in het teken staat van de 1 op 1 begeleiding. Houdt er wel rekening mee dat tijdens de stageperiode er ook andere werkzaamheden van je gevraagd kunnen worden. 
 • Voordat je contact gaat leggen met een potentieel stagebedrijf, adviseren wij je om de stageopdrachten en stagevoorwaarden goed door te nemen. Het is raadzaam om te solliciteren middels een sollicitatiebrief met daarbij jouw cv, maar ook om telefonisch contact met het stagebedrijf op te nemen. De stageopdrachten kan je vinden op jouw online leeromgeving. 
Portfolio

Een belangrijk werkgebied in de fitnesssector is het werken als gevorderd fitnesstrainer/-instructeur in een fitnesscentrum. Een lesgever dient alle fitnessdeelnemers op een juiste manier te kunnen ontvangen, beginsituaties te kunnen analyseren, doelstelling te kunnen bepalen, trainingsplannen te kunnen ontwikkelen, mensen te kunnen begeleiden en plannen te kunnen bijstellen. Daarnaast dient deze de fitnessdeelnemer in de basis bij te kunnen staan in alle vraagstukken waar hij tijdens het trainen tegenaan kan lopen (bijvoorbeeld op het gebied van voeding, blessures en supplementengebruik). Dit examenonderdeel toetst of de kandidaat op al deze thema’s de competenties heeft om in het werkveld op dit niveau (niveau 4) actief te kunnen zijn.
 
Download: Handleiding portfolio Fitnesstrainer B