Johan Steenbergen

Johan Steenbergen is gepromoveerd bewegingswetenschapper. Hij is al bijna 25 jaar actief binnen de sector sport en bewegen als onderzoeker en docent. De eerste 10 jaren van zijn werkzame leven heeft hij veel wetenschappelijk onderzoek verricht. Hij miste echter de concrete toepassing van al die kennis voor het werkveld sport en bewegen.

In 2001 is hij dan ook gestart met het advies- en onderzoeksbureau Kennispraktijk. Dit bureau heeft als belangrijkste ambitie om praktijk en theorie met elkaar te verbinden. Binnen het bureau houdt Johan zich de laatste jaren vooral ook bezig met het geven van trainingen aan professionals, waaronder fitnessprofessionals en het publiceren van artikelen voor de sport- en beweegpraktijk.

Zijn interesse ligt bij het volgende: hoe gedrag te beïnvloeden, gedragsverandering tot stand te brengen en te komen tot duurzame gedragsverandering. In deze trainingen probeert hij steeds aan te sluiten bij de vragen en behoeften van de deelnemers om met deze vragen te onderzoeken welke recente inzichten hierop aansluiten en toepasbaar zijn te maken voor de dagelijkse werkzaamheden van de professional.Johan: ‘Misschien is de grote uitdaging vandaag de dag wel niet zozeer om steeds nieuwe kennis te ontwikkelen, maar de grote hoeveelheid bestaande kennis toepasbaar te maken voor (fitness)professionals. Er ligt namelijk veel waar de professional met enkele concrete vertalingen direct mee uit de voeten kan.’