Cursus Fysieke Training in de (top)Sport

Deze praktijkgerichte specialisatie is in het bijzonder geschikt voor trainers en sporters die ervaring willen opdoen op het gebied van fysieke training in de (top)sport, waarbij het ontwikkelen van explosiviteit en vermogen centraal staan. Aan het eind van deze cursus ontvangt de cursist bij een geldige trainerslicentie van de Atletiekunie 4 licentiepunten.

Veel sporten vragen om een verscheidenheid aan bewegingsvormen zoals bv. aanzetten, afremmen, sprinten, wenden, keren, draaien, springen, schieten of stoten. Dit zijn allemaal acties waarbij men (het eigen lichaam) moet versnellen. Als fysieke trainer is het belangrijkste doel dan ook om sporters explosiever te maken, wat gedaan wordt middels vermogenstraining. Dit type training legt de nadruk op kracht in combinatie met snelheid. De Olympische halter is uitermate geschikt om het vermogen te vergroten. Deelbewegingen uit het Olympisch gewichtheffen staan dan ook centraal in deze cursus. 

Om deel te kunnen nemen aan deze Specialisatie is een goede inhoudelijke basis (bv. NL Actief (voorheen Fit!vak) Fitnesstrainer A/B, CIOS of ALO) wenselijk, evenals enkele jaren lesgeefervaring.

Inhoud en cursusgegevens Fysieke Training in de (top)Sport

Inhoud

De 2-daagse specialisatie fysieke training (top)sport richt zich op zowel individuele als teamsporten, zoals spelsport, vechtsport en atletiek.
Tijdens deze praktijkgerichte cursus wordt kennis gemaakt met de Olympische halter (vrije halter training) en krijgt men oefeningen aangeboden waarbij versnellen centraal staat. Deze vermogensgerichte training maakt sporters explosiever en het verbetert de neuromusculaire aansturing. Dit laatste houdt in dat er geen geïsoleerde spieren worden getraind, maar dat de spieren in het lichaam optimaal leren samenwerken, wat van groot belang is tijdens het sporten. De vertaalslag naar de sportpraktijk is dan ook groot.

Naast vrije haltertraining zal er aandacht zijn voor de specifieke sportsetting. Ook hier zullen trainingsvormen worden aangeboden die het accent leggen op het ontwikkelingen van explosiviteit en vermogen. Tijdens de 2-daagse cursus zal onder andere een uitgebreid sprongprotocol worden behandeld, die een opbouw kent van kracht en balans naar explosiviteit en vermogen.

Tijdens de cursus fysieke training (top)sport komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:
  •  Diverse trainingsvormen met de Olympische halter waarbij versnellen centraal staat (power cleans, pull vormen, push vormen, squat vormen)
  •  Opstellen trainingsplan met de Olympische halter (duur, aantal oefeningen, sets, herhalingen, rust en frequentie)
  •  Methodische opbouw, differentiatie en progressie van trainingsvormen met de Olympische halter, en tevens de vertaalslag naar de sportpraktijk
  •  Uitgebreid sprongprotocol met aandacht voor een juiste opbouw en tevens aandacht voor coördinatie en (dynamische) stabiliteit
  •  Diverse specifieke trainingsvormen in een sportsetting waarbij explosiviteit en vermogen worden getraind
  •  Invulling en planning van vermogensgerichte fysieke training gedurende het seizoen.

Cursusgegevens Fysieke Training in de (top)Sport

Toelatingseisen
Om deel te kunnen nemen aan deze Specialisatie is een goede inhoudelijke basis (bv. NL Actief Fitnesstrainer A/B, CIOS of ALO) wenselijk, evenals enkele jaren lesgeefervaring.

Lestijden
De twee lesdagen duren van ca.10.00 uur tot 15.30 uur. 

Diplomering
Bij 100% deelname wordt na afloop van de cursus het certificaat ''Fysieke Training in de (top)Sport'' uitgereikt. Trainers die in het bezit zijn van een geldige trainerslicentie van de Atletiekunie ontvangen bovendien 4 licentiepunten voor niveau 4. Daarnaast is de cursus geaccrediteerd door Het Nederlands Genootschap voor Sportmassage (NGS). Voor de cursus Fysieke Training in de (top)Sport staat 8 NGS-punten voor sportzorgmasseurs.

Cursusdata en locaties

Cursusdata Fysieke Training in de (top)Sport (2 dagen)

Op dit moment zijn er nog geen nieuwe cursusdata bekend. Vul het contactformulier in als je graag op de hoogte wilt blijven van nieuwe data en locaties.

Over de docent

De cursus wordt verzorgd door Martijn Hoekstra. Martijn heeft in het verleden diverse fysieke trainingen verzorgd in de topsportwereld, op het CTO in Heerenveen en op Papendal. Hij is zelf al zo’n 7 jaar werkzaam als fysieke trainer in verschillende sporten (judo, volleybal, gewichtheffen, voetbal, atletiek). Hij voert het overgrote deel van zijn werkzaamheden uit bij sportcentrum Waalsport in Oosterhout (Gelderland), een sportcentrum waar de Olympische halter een centrale plaats inneemt.