Erkenningen

Branche-organisatie NL Actief heeft Start2Move getoetst op kwaliteit en betrouwbaarheid door de externe instantie LERF. Daarnaast is Start2Move door het CRKBO getoetst op de onderdelen zorgvuldigheid, kenbaarheid, rechtszekerheid en redelijkheid. De beroepsopleidingen kunnen worden afgesloten met een nationaal en internationaal erkend diploma (o.a. EREPS, NL Actief, BGN). Ook is Start2Move erkend door o.a. branche-organisatie Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland (BGN), het Nederlands Genootschap voor Sportmassage (NGS), De Atletiekunie en de KNVB.