YES geslaagd! Succesvol afstudeeronderzoek CALO student Tiemen  

08 Jun

Afgelopen jaar heeft Tiemen Aalbers (4e jaars student van de CALO Windesheim) zijn afstudeeronderzoek bij Start2Move gehouden. Wij zijn blij te kunnen melden dat hij is afgestudeerd met een 8,5!

Vorig jaar september is hij gestart met de stage en heeft hij kennis gemaakt met het team. Ook is in deze periode gekeken waar het onderzoek zich op kon gaan richten. Al snel kwam de customer journey hierin naar voren. Met de customer journey wordt onderzocht hoe de service van Start2Move ervaren wordt en waarop deze nog verbeterd zou kunnen worden. Om dit te kunnen doen heeft Tiemen zowel de theorie als praktijk onderzocht:

‘Vanuit de theorie heb ik gekeken welke factoren van invloed zijn op de service die Start2Move biedt. Nadat ik het theoretische onderzoek heb afgerond, heb ik gekeken hoe de praktische toepassing van Start2Move is. Door cursisten van Start2Move te interviewen heb ik hier een goed beeld van kunnen krijgen.’

Conclusies
Aan het einde van de maand april is het onderzoek afgerond en is Tiemen bezig geweest om te kijken hoe de praktische toepassing voor Start2Move ingezet kon worden. Onderstaand zijn een aantal punten terug te vinden die naar voren zijn gekomen vanuit het onderzoek:

  • Inzetten extra services via de telefoon, chat, webinar en e-mail.
  • Automatiseren zoals bijvoorbeeld het inhalen van lesdagen
  • Toevoegen van extra contactmomenten met cursisten.
‘Wanneer ik terugkijk naar het afgelopen jaar ben ik zeker tevreden. Ik heb het erg naar mijn zin gehad bij Start2Move en kijk terug met een tevreden gevoel!’

Bij deze willen wij alle cursisten die hebben deelgenomen aan het onderzoek nogmaals bedanken. Het team van Start2Move feliciteert Tiemen en wenst hem succes in zijn verdere carrière!

Door Erna Versluis | 08-06-2017


Meer lezen over: