Feit of fabel? Melk veroorzaakt slijmvorming

23 Apr

Bij miljoenen mensen wereldwijd bestaat de overtuiging dat melk slijmvorming veroorzaakt. Deze slijmvorming zou met name bij verkoudheid, griep en astma tot klachten leiden. Hierdoor komt het regelmatig voor dat mensen om die reden geen melk drinken. Wanneer er gekeken wordt naar de wetenschappelijke literatuur, is daar alleen geen bewijs voor te vinden. Wel is te zien dat mensen die geloven dat melk slijmvorming veroorzaakt, vaker slijmvorming en klachten ervaren na het drinken van melk. 

Onderzoek
Om dit verder te onderzoeken zijn er een aantal gerandomiseerde studies uitgevoerd. Hierin kregen deelnemers bijvoorbeeld koemelk te drinken of een sojadrank. Aan beide drankjes is cacao en munt toegevoegd, waardoor ze niet van elkaar te onderscheiden waren. Na het drinken van deze drankjes is er na vijf minuten, na vier uur en de volgende dag bij het ontbijt gekeken naar veertien indicatoren van slijmvorming. Daaruit is gebleken dat de deelnemers die geloofden dat melk slijmvorming veroorzaakt, meer klachten rapporteerden na het drinken van beide drankjes dan de deelnemers die daar niet in geloofden. Er was echter geen verschil tussen de sojadrank en koemelk. Dit duidt er dus op dat de ervaring van slijmvorming na melkconsumptie op suggestie berust. 

Feit of fabel?
Wanneer je ervan overtuigd bent dat melk slijmvorming veroorzaakt en je jezelf geruster of beter voelt wanneer je dit weglaat, is dat natuurlijk geen probleem. Wel moet je in de gaten houden dat de voeding volwaardig blijft. Mochten de klachten langdurig zijn, dan kan het nuttig zijn om melk te herintroduceren. Zeker wanneer de calcium-inname te laag is. Maar dat melk slijmvorming veroorzaakt is dus niet wetenschappelijk aangetoond. 

Bron: Handboek Bouw jouw voedingsplan
Voor sport, health en fitness professionals 


Meer informatie 
Wil je meer weten over voeding? Vanuit Start2Move worden verschillende cursussen en opleidingen aangeboden op dit gebied. Bekijk hieronder alle voedingsgerelateerde cursussen en opleidingen.  

Bekijk opleidingsaanbod

Door Fleur Zwetsloot | 23-04-2019


Meer lezen over: