Er moet meer aandacht besteed worden aan mentale training in de sport!

14 Dec

Op 10 januari start de nieuwe opleiding tot mentale trainer. ‘Als we in de sport willen concurreren in de vaart der volkeren, zullen we meer aandacht moeten besteden aan mentale training’, zegt Ivo Spanjersberg, één van de twee hoofddocenten van de opleiding tot mentale trainer.
 

Net als profvoetballers staan profmusici vaak onder grote druk. Een foutje en de hele zaal kijkt jou aan.
 

‘Een werkveld, waarin ik zelf actief ben, is de muziek. Met name de klassieke muziek’, zegt Ivo Spanjersberg, samen met Paul van Zwam vormgever van de opleiding. ‘Ik geef mentale trainingen aan de academisten van het Concertgebouworkest. Net als profvoetballers staan profmusici vaak onder grote druk. Een foutje en de hele zaal kijkt jou aan. Ik denk dat we steeds meer toegaan naar een prestatiemaatschappij. En dat het leren presteren onder druk een steeds grotere rol gaat spelen.’
Met Paul van Zwam zal hij zich op 10 januari in Nijmegen vol verwachting voorstellen aan de eerste deelnemers voor de opleiding tot mentale trainer. ‘De opleiding bestaat uit twee delen. Eerst het meer theoretische deel, waarbij inzichten en technieken worden vergaard. Het tweede deel gaat meer over de begeleiding van de mentale trainers, die we aan het opleiden zijn. Dus meer de praktische uitvoering van het vak. Zij krijgen een aantal spelers van NEC, van de jeugdopleiding, om die mentaal te begeleiden.’

De lessen zijn uitgesmeerd over twintig dagdelen, telkens van zo’n 4,5 uur. ‘Per bijeenkomst hebben we een onderwerp’, geeft Ivo Spanjersberg aan. ‘Elke bijeenkomst bestaat uit een combinatie van theorie en oefeningen in de praktijk, presentaties van cursisten, onderlinge reflectie en oefenen op elkaar. Daarnaast bespreken we de opdrachten voor het huiswerk.’ Dat vergt wekelijks nog zo’n vier tot acht uur blokken. Wat verstaat hij nou precies onder mentale training? ‘Mentale training zou je kunnen zien als het aanleren van mentale vaardigheden’, vat hij zijn definitie bondig en duidelijk samen. ‘In de sport is mentaal sterk zijn één van de pijlers waarop de prestatie is opgebouwd. Het mentale trainen is iets wat in de hedendaagse sport meer impliciet, dus indirect gebeurt. Een zware looptraining of een zware krachttraining is ook een mentale training. Expliciet leren de sporters gedurende de mentale training hun hoofd te gebruiken, om hun aandacht te sturen, hun spanning te controleren, zodat ze die gedurende trainingen of prestaties optimaal kunnen benutten.’


 
‘Mentale training is ook leren om jouw mentale kracht effectief te gebruiken en in te zetten’, vervolgt Ivo Spanjersberg. ‘Een voorbeeld: we zitten allemaal met een kop vol gedachten. De ene keer zeggen we tegen onszelf: het komt goed, en de andere keer maken we ons zorgen. Eigenlijk gaat het een beetje heen en weer. En daar hebben we niet echt grip op. Met mentale training leer je grip te krijgen op dit soort processen.’ Als illustratie van zijn uitleg diept Ivo Spanjersberg nog een voorbeeld op. ‘Je kan spanning of angst zien als iets wat ongewenst is. Het zal vandaag wel niet goed gaan, het wordt helemaal niks. Dat is niet handig. Je zou angstgevoelens ook kunnen interpreteren als: okay, mijn lichaam vindt het spannend. Het is adrenaline aan het klaarmaken. Ik ben er klaar voor. Zodra ik op het veld stap, weet ik wat ik moet doen. Dan zal ik die spanning omzetten in presteren.’
 

Moet je niet al vroeg, dus jong, genoeg beginnen met mentale training in de sport?
 

Moet je niet al vroeg, dus jong, genoeg beginnen met mentale training in de sport? “je kan zeker vroeg beginnen’, meent hij als insider en expert. ‘Dan is de vraag: hoe vroeg? Ik denk dat je op elk gewenste leeftijd met mentale training kan beginnen. Maar dan gaat het erom: wat voor vorm gebruik je? Vergelijk het met krachtraining. Je kan niet een jongen van zes met zware gewichten laten rondsjouwen. Daar begin je pas mee in de puberteit. Zo ook met mentale training. Maar spelenderwijs kan je prima aan de slag met kinderen van zeven en acht jaar. Mentale begeleiding geef ik meestal vanaf tien jaar, maar soms iets jonger,’

Net als sportpsycholoog Paul van Zwam ervaart Ivo Spanjersberg dat meer en meer de focus op de mentale training komt te liggen. ‘Je ziet aan alle kanten dat de maatschappij ver-psychologiseert, om het zo maar te noemen. Er is duidelijk meer aandacht voor het mentale aspect. Je merkt dat journalisten ook meer geïnteresseerd zijn in de mentale onderdelen van de sport. Sport professionaliseert. Het gaat steeds meer om details. Het mentale stuk kan niet achterblijven. We zullen absoluut meer aandacht moeten besteden aan mentale training. Daarin is zeker nog veel winst te boeken.’

Bekijk de opleiding Mentale Trainer in de Sport en schrijf je in!
 
 

Door Niels | 14-12-2017


Meer lezen over: